در این سایت مطالب و مقالات به روز و مفید در زمینه مهندسی معدن و زمین شناسی درج می شود و همچنین فایل ها و مقالات معتبر در زمینه مذکور عرضه می شود.