سفارش انجام پروژه های مرتبط با رشته ی مهندسی معدن پذیرفته می شود:

 

انجام پروژه در زمینه مهندسی معدن

کارشناس ارشد مهندسی معدن

 

پروژه هایی که قابل انجام است:

  • انجام پروژه های مدلسازی و تخمین ذخیره با نرم افزار جامع و بسیار کاربردی مایکروماین
  • انجام پروژه های اکتشاف ژئوشیمیایی(تعیین حد آستانه و آنومالی های ژئوشیمایی با روش های نوین فرکتال، EDA، شاخص غنی شدگی و ….)
  • تهیه نقشه های ژئوشیمیایی
  • انجام پروژه های دورسنجی و تفسیر تصاویر ماهواره ای
  • تحلیل های آماری بر روی داده های ژئوشیمیایی
  • اکتشاف مواد معدنی
  • بررسی کانی زایی با سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی

  • انجام پروژه های نرم افزاری:

Arcgis, Micromine, Envi, Spss, Rockworks, Powerpoint, excel

  • انجام مشاوره جهت انتخاب موضوع و تنظیم گزارش پیشنهاد نامه (پروپوزال) در زمینه مهندسی معدن

 

راه های تماس

شماره تماس و تلگرام:

@miningengg

ایمیل:

harmanproject2016@gmail.com