اکتشافات ژئوشیمیایی در مقیاس ناحیه ای

اهداف اکتشافات ژئوشیمیایی در مقیاس ناحیه ای

بطور تجربی ثابت شده است که بررسی رسوبات آبراهه ای (عموماً جز 80-مش) می تواند در اکتشافات کوچک مقیاس ناحیه ای (1:100000 تا 1:250000 ) بسیار مفید واقع شود. نتایج حاصل از این نوع بررسیهای اکتشافی می تواند در تحلیل ایالات ژئوشیمیایی و شناخت الگوهای ژئوشیمیایی ناحیه ای و همچنین نواحی ای که در آنها احتمال کشف نهشته های کانساری بیشتر می باشد، بسیار موثر واقع شود.

علاوه بر کاربردهای مستقیم ذکر شده، نقشه های ژئوشیمیایی رسوبات آبراهه ای می تواند کاربردهایی در زمینه کشاورزی و محیط زیست نیز داشته باشد. بدیهی است که اهداف اکتشافی این نوع بررسیها با اهدافی نظیر تشخیص الگوهای ناحیه ای برای توزیع عناصر، متفاوت است و بدین جهت باید برای هر منظوری از روش مناسب با آن استفاده کرد. در مورد اول که هدف کشف آنومالی در هاله های ثانوی است، باید از تکنیکهای آماری ای استفاده نمود که اختلاف بین مقادیر آنومالی و روندهای ناحیه ای را به حداکثر مقدار خود برساند و در نتیجه از طریق شدت بخشی آنومالیها، به شناسائی هر چه دقیق تر آنها پی برد. در حالت دوم چون هدف دستیابی به روندهای ناحیه ای است، باید از تکنیکهای آماری ای استفاده نمود که اثر گذاری آنومالیها را در روندهای ناحیه ای به حداقل  مقدار خود برسانند. چگالی نمونه برداری در این حالت یک نمونه برای چند کیلومتر مربع است که به وسیله سقف بودجه کنترل می شود.

miningeng.ir

نظر شما برای “اکتشافات ژئوشیمیایی در مقیاس ناحیه ای”

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.

مطالب مرتبط