شناسایی بی هنجاریهای ژئوشیمیایی با روش فرکتالی عیار- تعداد

شناسایی بی هنجاریهای ژئوشیمیایی با روش فرکتالی عیار- تعداد

برچسب ها: ,

شناسایی بی هنجاریهای ژئوشیمیایی با روش فرکتالی عیار- تعداد

 

سوران قادری

چکیده

جدایش آنومالی از زمینه براساس داده های رسوبات آبراهه های از مهم ترین مباحث در اکتشافات ژئوشیمیایی ناحیه ای می باشد. در میان روش های متعدد اکتشاف ژئوشیمیایی، روش های فرکتالی از جمله متدهای نوین و دقیق مورد استفاده برای این امر هستند که در سال های اخیر کاربرد چشمگیری یافته اند.

در این مطالعه روش فرکتالی عیار- تعداد به منظور جداسازی جوامع آنومالی از زمینه برای عناصر Co, Ba, Fe, Li, Cr و Cu به کار گرفته شد و نمودارهای لگاریتمی عیار- تعداد این عناصر بدست آمد و نقشه ی آنومالی های مربوط به عناصر مورد بررسی با نرم افزار ArcGIS تهیه شد. در نهایت آنومالی های با اهمیتی از عناصر مورد بررسی در منطقه ی مورد مطالعه شناسایی شد.  بنابر نتایج حاصل از این بررسی ها انجام مراحل بعدی اکتشاف توجیه اقتصادی دارد.

برای دسترسی به فایل کامل مقاله کلیک کنید  شناسایی بی هنجاریهای ژئوشیمیایی با روش فرکتالی عیار- تعداد

 

miningeng.ir

یک دیدگاه برای “شناسایی بی هنجاریهای ژئوشیمیایی با روش فرکتالی عیار- تعداد”

  1. sara

    سلام
    تشکر از مطالب مفید

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.

مطالب مرتبط