• سفارش انجام کلیه پروژه های مرتبط با رشته ی مهندسی معدن با کمترین هزینه پذیرفته می شود.

 • انجام پروژه در زمینه مهندسی معدن

 •  پروژه هایی که قابل انجام است:

 •  انجام پروژه های مدلسازی و تخمین ذخیره با نرم افزار جامع و کاربردی مایکروماین

 • انجام پروژه های اکتشاف ژئوشیمیایی(تعیین حد آستانه و آنومالی های ژئوشیمایی با روش های نوین فرکتال، EDA، شاخص غنی شدگی و ….)

 • تهیه نقشه های ژئوشیمیایی

 • انجام پروژه های دورسنجی و تفسیر تصاویر ماهواره ای شامل پردازش های:

 • ترکیب رنگی کاذب

 • نسبت باندی

 • آنالیز مولفه های اصلی

 • طبقه بندی نظارت نشده

 • طبقه بندی نظارت شده(SAM)

 • و…..
 • تحلیل های آماری بر روی داده های ژئوشیمیایی

 • تحلیل های آماری تک متغیره و چند متغیره

 • تعیین ضریب همبستگی

 • آنالیز خوشه ای

 • آنالیز فاکتوری

 • ….
 • …..
 • اکتشاف مواد معدنی

 • بررسی کانی زایی با سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی

 • انجام پروژه های نرم افزاری:

Arcgis, Micromine, Envi, Spss, Rockworks, Powerpoint, excel

 • انجام مشاوره جهت انتخاب موضوع و تنظیم گزارش پیشنهاد نامه (پروپوزال) در زمینه مهندسی معدن

 • مشاوره و همیاری در انجام پایان نامه و پروژه های دانشجویی

 

 • راه های تماس

 •  تلگرام:

 • https://t.me/miningengg

 • @miningengg

 • 09362600227

 • ایمیل:

 • Harmanproject2016@gmail.com