نوشته هایی با برچسب آنالیز شیمیایی

بررسی دقت آنالیزها

بررسی دقت آنالیزها

بررسی دقت آنالیز ها توسط روش های محاسباتی(تامپسون و هوارث) براي تعيين خطاي اندازه گيري آناليزهاي شيميايي، تعدادی از نمونه ها مورد آنالیز تکراری قرار میگیرند. اين نمونه ها  مي توانند بيانگر خطاي آناليز باشند. در پروژه های ژئوشیمیایی در مقیاس ناحیه ای دقت اندازه گیریها که در واقع همان قابلیت تکرار آزمایش با نتایج مشابه است در مقایسه با صحت از درجه اهمیت بیشتری برخوردار است. روش رايج براي بررسي دقت آناليزها استفاده از روش گرافيکي تامپسون- هوارث است که با استفاده از نرم افزار Excel قابل انجام است.

بیشتر بخوانید
آخرین مطالب وبلاگ