نوشته هایی با برچسب آنالیز فرکتال، انجام روش فرکتال، روش فرکتال در تعیین آنومالی های ژئوشیمیایی

آنالیز فاکتوری بر روی داده های ژئشیمیایی

آنالیز فاکتوری بر روی داده های ژئشیمیایی

آنالیز فاکتوری در روشهاي مبتني بر بردارهاي ويژه با استفاده از مقادير ويژه و بردارهاي ويژه، جهت هايي با حداکثر تغييرپذيري شناسايي مي شود. سپس با تعريف متغيرهاي جديدي که ترکيب خطي از متغيرهاي اوليه هستند تعداد ابعاد (متغيرها) کاهش يافته و نقش هر يک از متغيرها در تغييرپذيري مشخص مي گردد.  اين ترکيبات خطي که اصطلاحاً فاکتور ناميده مي شوند داراي خواص زير هستند: 1- بخش اعظمي از تغييرپذيري مي تواند بوسيله تعداد محدودي از متغيرهاي جديد توجيه شود 2- متغيرهاي جديد که محصول ترکيب خطي متغيرهاي اوليه هستند،

بیشتر بخوانید
آخرین مطالب وبلاگ