نوشته هایی با برچسب آنومالی

نمونه برداری

نمونه برداری

نمونه برداری در ژئوشيمي اکتشافي سه بخش اساسي وجود دارد که شامل نمونه برداري، تجزيه نمونه ها و تفسير نتايج مي باشد که در اين بين نمونه برداري صحيح از اهميت خاصي برخوردار است. نظر به تشخيص آنومالي هاي واقعي و تمييز انواعي که به نهشته هاي کانساري مرتبط هستند، لازم است جزء ثابتي از رسوبات آبراهه اي  و يا کاني سنگين مورد آزمايش قرار گيرد. اقدامات اساسی اولیه در تشخیص تمرکز عناصر، انتخاب روش نمونه برداری مناسب است. پس از آن با بررسی موارد ضروری که در اینجا توضیح

بیشتر بخوانید
آخرین مطالب وبلاگ