نوشته هایی با برچسب اکتشافات ژئوشیمیایی

اکتشافات ژئوشیمیایی در مقیاس ناحیه ای

اکتشافات ژئوشیمیایی در مقیاس ناحیه ای

اهداف اکتشافات ژئوشیمیایی در مقیاس ناحیه ای بطور تجربی ثابت شده است که بررسی رسوبات آبراهه ای (عموماً جز 80-مش) می تواند در اکتشافات کوچک مقیاس ناحیه ای (1:100000 تا 1:250000 ) بسیار مفید واقع شود. نتایج حاصل از این نوع بررسیهای اکتشافی می تواند در تحلیل ایالات ژئوشیمیایی و شناخت الگوهای ژئوشیمیایی ناحیه ای و همچنین نواحی ای که در آنها احتمال کشف نهشته های کانساری بیشتر می باشد، بسیار موثر واقع شود. علاوه بر کاربردهای مستقیم ذکر شده، نقشه های ژئوشیمیایی رسوبات آبراهه ای می تواند کاربردهایی در

بیشتر بخوانید
آخرین مطالب وبلاگ