نوشته هایی با برچسب بررسی های اکتشافی، بررسی های اکتشافی در استان کردستان، اکتشاف ناحیه ای، استان کردستان.

بررسی های اکتشافی در استان کردستان

بررسی های اکتشافی در استان کردستان

در استان کردستان برخلاف سایر نواحی ایران ، آثار و شواهد معدنکاری کهن چندان زیاد نیست وبه همین دلیل بررسیهای زمین‌شناسی و اکتشافی انجام شده در استان سابقه دیرین ندارد. ولی، جایگاه ویژه استان در محل برخورد سه پهنه ساختاری ـ روبی به نامهای زاگرس، سنندج ـ سیرجان و ایران مرکزی سبب گردیده تا در سالهای اخیر از منظر زمین‌شناسی و جایگاه معدنی ویژه ای را برای استان کردستان مشخص می‌نماید به همین دلیل در طی برنامه سوم توسعه اقتصادی برنامه های زمین‌شناسی و اکتشافی پیش بینی شده در خور

بیشتر بخوانید
آخرین مطالب وبلاگ