نوشته هایی با برچسب دقت، صحت

تعیین صحت و دقت داده های آماری

تعیین صحت و دقت داده های آماری

 تعیین صحت و دقت داده ها فهرست مطالبی که در این فایل توضیج داده شده اند: کنترل کیفیت نتایج آزمایشگاهی روش های گرافیکی روش محاسباتی مقایسه میانگین دو سری اندازه گیری با استفاده از آزمون استیودنت-t مقایسه دو سری اندازه گیری با استفاده از تجزیه و تحلیل رگرسیون.   1- تعیین صحت و دقت داده ها به منظور استفاده ی مطلوب از نتایج اندازه گیری ها(مثلا عیارسنجی) باید از درجه اعتمادی که می توان به آنها داشت آگاه بود. بدین منظور آزمایشات کنترل کیفیت جهت تعیین خطای مراحل آماده سازی

بیشتر بخوانید
آخرین مطالب وبلاگ