نوشته هایی با برچسب روش های ساختاری

هندسه فرکتال

هندسه فرکتال

هندسه فرکتال به عنوان تعریف اولیه توسط Mandelbrot(1952, 1983)، فرکتال یک بعد Df دارد، که به عنوان بعد Hausdorff – Besicovich شناخته می شود، که از بعد مکانی (یا اقلیدسی)D فراتر می رود. یک فرکتال خطی ویژگی D=1 را که در هندسه اقلیدسی پذیرفته شده است ندارد، اما یک Df بین 1(D برای خط) و 2(D برای سطح) دارد. به طور مشابه، مناطق یا سطوح فرکتالی (دورنمای ژئوشیمیایی) مقادیری از Df را بین 2 و 3 (D برای حجم) دارند، حجم های فرکتالی مقادیری از Df  بیشتر از 3، و

بیشتر بخوانید
آخرین مطالب وبلاگ