نوشته هایی با برچسب سنجنده ی استر

کاربرد داده های سنجنده ی استر در شناسایی دگرسانی ها

کاربرد داده های سنجنده ی استر در شناسایی دگرسانی ها

کاربرد داده های سنجنده ی استر در شناسایی دگرسانی ها سوران قادری     چکیده كاربرد سنجش از دور در سالهاي اخير، در اكتشاف ذخاير معدني گسترش يافته است. مهمترين قابليت ماهواره ها در اكتشافات معدني، شناسايي مناطق دگرساني است و با توجه به اینکه دگرسانی ها با کانی زایی و در نهایت ذخایر معدنی در ارتباط هستند، شناسایی آن ها با استفاده از تکنیک های پیشرفته ی تفسیر تصاویر ماهواره ای از اهمیت بالایی برخوردار است. در این مطالعه با استفاده از تصاویر ماهواره ای سنجنده ی استر که

بیشتر بخوانید
آخرین مطالب وبلاگ