نوشته هایی با برچسب شناسایی کانسارها با دورسنجی

بررسی های دورسنجی

بررسی های دورسنجی

دورسنجی در چند دهه ی اخیر، زمین شناسان از عکس های هوایی برای آغاز فعالیت های اکتشافی استفاده می کردند. ولی از زمانی که تکنولوژی عکس های هوایی با کیفیت بالا با به فضا فرستادن ماهواره ی لندست1(Landsat1) در سال 1972 در اختیار زمین شناسان قرار گرفت، آنها نیز با استفاده از این عکس ها به جستجوی کانسارهای معدنی-  به غیر از آنهایی که در زیر پوشش های گیاهی متراکم و یا پوشش رسوبات مدفون شده اند- می پردازند. از این نوع داده ها، نقشه های ژئوشیمیایی، ژئوفیزیکی و سایر

بیشتر بخوانید
آخرین مطالب وبلاگ