نوشته هایی با برچسب نمونه برداری

اکتشافات ژئوشیمیایی در مقیاس ناحیه ای

اکتشافات ژئوشیمیایی در مقیاس ناحیه ای

اهداف اکتشافات ژئوشیمیایی در مقیاس ناحیه ای بطور تجربی ثابت شده است که بررسی رسوبات آبراهه ای (عموماً جز 80-مش) می تواند در اکتشافات کوچک مقیاس ناحیه ای (1:100000 تا 1:250000 ) بسیار مفید واقع شود. نتایج حاصل از این نوع بررسیهای اکتشافی می تواند در تحلیل ایالات ژئوشیمیایی و شناخت الگوهای ژئوشیمیایی ناحیه ای و همچنین نواحی ای که در آنها احتمال کشف نهشته های کانساری بیشتر می باشد، بسیار موثر واقع شود. علاوه بر کاربردهای مستقیم ذکر شده، نقشه های ژئوشیمیایی رسوبات آبراهه ای می تواند کاربردهایی در

بیشتر بخوانید
نمونه برداری

نمونه برداری

نمونه برداری در ژئوشيمي اکتشافي سه بخش اساسي وجود دارد که شامل نمونه برداري، تجزيه نمونه ها و تفسير نتايج مي باشد که در اين بين نمونه برداري صحيح از اهميت خاصي برخوردار است. نظر به تشخيص آنومالي هاي واقعي و تمييز انواعي که به نهشته هاي کانساري مرتبط هستند، لازم است جزء ثابتي از رسوبات آبراهه اي  و يا کاني سنگين مورد آزمايش قرار گيرد. اقدامات اساسی اولیه در تشخیص تمرکز عناصر، انتخاب روش نمونه برداری مناسب است. پس از آن با بررسی موارد ضروری که در اینجا توضیح

بیشتر بخوانید
آخرین مطالب وبلاگ