نوشته هایی با برچسب EDA، نمودار جعبه ای، boxplot، ابزار گرافیکی در EDA، شاخص چگالی،

ابزار گرافیکی در EDA

ابزار گرافیکی در EDA

ابزار گرافیکی در EDA تاکید در EDA تعامل بین شناخت انسان و محاسبات به صورت گرافیک آماری است که اجازه می دهد کاربر رفتار و ساختار داده را درک کند. در میان انواع مختلفی از ابزارهای گرافیکی EDA،(Tukey, 1977; Velleman And Hoaglin, 1981; Chambers et al., 1983)،  شاخص چگالی، نمودار پراکندگی تک بعدی و نمودار جعبه ای معمولا در تجزیه و تحلیل داده های ژئوشیمیایی تک عنصری استفاده می شوند (Howarth and Turner, 1987; Kürzl, 1988; Reimann et al., 2005; Grunsky, 2006). این سه نمودار EDA ، که به آسانی

بیشتر بخوانید
آخرین مطالب وبلاگ