نوشته هایی با برچسب GIS، کاربرد GIS، آنالیز داده های اکتشافی، EDA

کاربرد GIS در EDA (آنالیز داده های اکتشافی)

کاربرد GIS در EDA (آنالیز داده های اکتشافی)

کاربرد GIS در EDA   مدیریت داده های فضایی EDA به وضوح نیاز به یک پایگاه فضایی مختصات محل نمونه ها، ویژگی های داده های ژئوشیمیایی و دیگر ویژگی های ژئومورفولوژی و زمین شناسی مربوطه دارد که ممکن است در طول نمونه برداری صحرایی زمین مسطح ثبت شوند. یک پایگاه فضایی ممکن است در یک سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) ایجاد شود یا ایجاد نشود. از یک طرف چون بسته های نرم افزاری GIS وجود دارند که ابزارهای گرافیکی و آماری EDA را ندارند، یک پایگاه فضایی ایجاد شده در GIS باید

بیشتر بخوانید
آخرین مطالب وبلاگ