ذخایر سلستین و منیزیت
 • سلستین
 • سلستین با فرمول Srso3 به رنگ سفید یا آبی کمرنگ است. سلستین تنها منبع استرانسیوم بعد از استرونسیانیت استSrco3 در حال حاظر غیر تجاری است.
 • دو کانی مهم حاوی استرانسیم، سولفات استرانسیم (سلستین) و کربنات استرانسیم هستند که از نظر اقتصادی استرانسیم آنها قابل بازیابی است. از بین این دو کانی، سلستین نهشته‌های اقتصادی بیشتری را به خود اختصاص می‌دهد. سلستین  از نظر ساختاری مشابه باریت است. این کانی دارای وزن مخصوص 4 و سختی 3 تا 5/3 است. تقریبا تمامی سلستین برای استفاده نهایی به کربنات استرانسیم  تبدیل می‌شود اما مقداری نیز به سایر ترکیبات استرانسیم شامل کلرید،   کرومات، نیترات، اکسید و پر اکسید استرانسیم تبدیل می‌شود.
 • سنگهای میزبان سلستین عبارتند از سنگ گچ،  سنگ آهک،  رسهای برجا، دولومیت و….ادامه
 • منیزیت
 • منیزیت با ترکیب شیمیایی کربنات منیزیم به صورت توده ای و یا خاکی سفید رنگ دیده می شود.
 • یک کانی ثانویه است که در اثر دگرسانی کانیهای منیزیم دار مثل فورستریت و انساتیت توسط محلولهای گرمابی غنی از کربنات به وجود می آید .
 • درمناطق دگرسان شده سنگهای بازیک واولترابازیک و همراه با کانیهای تالک، سرپانتین ،گرافیت و کریزوتیل دیده می شود.
 • در اسکارنهای منیزیم دار به مقدار جزئی منیزیت تشکیل می شود.
 • منیزیت می تواند به صورت رسوبی در حوضه های تبخیری و از جانشینی یون منیزیم به جای کلسیم در آهکها ایجاد شود.
 • منیزیت همراه با سنگهای دگرسان شده          نهان بلور یا استخوانی
 • منیزیت همراه با سنگهای رسوبی و متاسوماتیک          درشت بلور
 • نحوه تشکیل منیزیت

 • ….ادامه

نظر شما برای “ذخایر سلستین و منیزیت”

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.

مطالب مرتبط