آنالیز خوشه ای

فیلم آموزش انجام آنالیز خوشه ای با spss

برچسب ها:
نقد و بررسی: 0 کاربر
کد محصول:

10,000 تومان

 • آنالیز خوشه ای

 • گروه بندي خوشه اي، روشی است که براي دسته بندي داده هاي ژئوشیمیایی به کار می رود.

 • تحلیل خوشه اي، مشاهداتی را که با هم شباهت زیاد دارند به یکدیگر مرتبط میکند. سپس به طور متوالی ، مشاهداتی را که بیش ترین شباهت نسبت به مشاهدات قبلی را دارند به آن ها متصل می کند.

 • محاسبه شباهت بین تمام جفت نمونه ها منتج به یک ماتریس m*m خواهد شد. در مرحله بعد، نمونه ها یا متغیرها به صورتی مرتب می شوند که دو نمونه یا متغیر با بیشترین شباهت، در یک گروه قرار گیرند. سپس ماتریس دوباره حساب میشود. این عمل به صورتی تکرار میشود که در نهایت به یک ماتریس 2*2 کاهش یابد.

 • در واقع در تحليل خوشه اي، هدف دست يافتن به ملاکي براي طبقه بندي هر چه مناسب تر متغيرها و يا نمونه ها بر اساس تشابه هر چه بيشتر درون گروهي و اختلاف هر چه بيشتر بين گروهي است. اين خصوصيت به ما کمک مي کند تا بتوانيم متغيرها و نمونه ها را به صورت خوشه هايي که حداکثر تشابه ممکن را درون خود و حداکثر اختلاف را بين خود دارند، طبقه بندي نماییم.

 • نتایج تجزيه و تحليل خوشه اي اغلب مفيد مي باشد و در بسياري از موارد، ساختار داده هاي چند متغيره را روشن مي نمايد.

 • در ادامه ی ویدئوهای آموزشی قبلی، اینجا ویدئوی آموزش انجام آنالیز خوشه ای را معرفی می کنیم که مراحل انجام این آنالیز را به طور دقیق نشان میدهد.

 • آنالیز خوشه ای

 • گروه بندي خوشه اي، روشی است که براي دسته بندي داده هاي ژئوشیمیایی به کار می رود.

 • تحلیل خوشه اي، مشاهداتی را که با هم شباهت زیاد دارند به یکدیگر مرتبط میکند. سپس به طور متوالی ، مشاهداتی را که بیش ترین شباهت نسبت به مشاهدات قبلی را دارند به آن ها متصل می کند.

 • محاسبه شباهت بین تمام جفت نمونه ها منتج به یک ماتریس m*m خواهد شد. در مرحله بعد، نمونه ها یا متغیرها به صورتی مرتب می شوند که دو نمونه یا متغیر با بیشترین شباهت، در یک گروه قرار گیرند. سپس ماتریس دوباره حساب میشود. این عمل به صورتی تکرار میشود که در نهایت به یک ماتریس 2*2 کاهش یابد.

 • در واقع در تحليل خوشه اي، هدف دست يافتن به ملاکي براي طبقه بندي هر چه مناسب تر متغيرها و يا نمونه ها بر اساس تشابه هر چه بيشتر درون گروهي و اختلاف هر چه بيشتر بين گروهي است. اين خصوصيت به ما کمک مي کند تا بتوانيم متغيرها و نمونه ها را به صورت خوشه هايي که حداکثر تشابه ممکن را درون خود و حداکثر اختلاف را بين خود دارند، طبقه بندي نماییم.

 • نتایج تجزيه و تحليل خوشه اي اغلب مفيد مي باشد و در بسياري از موارد، ساختار داده هاي چند متغيره را روشن مي نمايد.

 • در ادامه ی ویدئوهای آموزشی قبلی، اینجا ویدئوی آموزش انجام آنالیز خوشه ای را معرفی می کنیم که مراحل انجام این آنالیز را به طور دقیق نشان میدهد.

نظر شما برای “فیلم آموزش انجام آنالیز خوشه ای با spss”

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.