بارزسازی کانی زایی آهن

فیلم آموزش شناسایی کانی زایی آهن با استفاده از تصاویر ماهواره ای سنجنده ی Aster در نرم افزار ENVI

برچسب ها: ,
نقد و بررسی: 0 کاربر
کد محصول:

15,000 تومان

فیلم آموزش بارزسازی کانی زایی آهن با استفاده از داده های سنجنده ی Aster در نرم افزار ENVI

ترکیب رنگی

نسبت باندی

ترکیب نسبت های باندی

بارزسازی

فیلم آموزش شناسایی کانی زایی آهن با استفاده از داده های سنجنده ی Aster در نرم افزار ENVI:

داده هاي سنجش از دور، توان بالایی براي شناخت نواحي دگرسان شده ی مربوط به توده هاي کانساری و در نتيجه اکتشاف ذخاير معدني دارند. تصاوير ماهوار ه اي به دلیل پوشش منطقه اي وسيع، چند طيفي و چند زماني، مي توانند در شناسايي ايالتها، کمربندها و مكانهاي کاني زايي به کار روند.

هدف از به تصویر کشیدن دگرسانیها و پردازش تصاویر ماهواره ای این است که براساس ویژگیهای طیفی که در ارتباط با دگرسانیها در سنگها و کانیها رخ میدهد، به اولویت بندی مناطق برای اکتشافات فیلدی بپردازیم.

سنجش از دور و GIS روشهای نوینی هستند که امروزه به صورت یک ابزار ارزشمند برای تشخیص ذخائر معدنی یا جدا کردن مناطق مساعد کانه زایی از سایر مناطق به کار می روند. بنابراین نقش مهمی در تعیین موقعیت ذخایر و کاهش هزینه های پی جویی و اکتشاف دارند.

داده های ماهواره ای سنجند ه ی Aster، قدرت جدايش طیفي بالاتري نسبت به داده هاي ماهواره اي TM دارد و دسترسي به اطلاعات طیف الکترومغناطیس به نحو چشمگیري در آن افزايش يافته. سنجنده ی استر، تصوير بردار چند طيفي 14 باندي است كه بر ماهواره TERRA سوار بوده و اطلاعـات منـابع زميني را در سه محدوده طيفي مرئي- فروسرخ نزديك(VNIR)، فروسرخ موج كوتاه(SWIR) و فرو سرخ گرمايي (TIR)  اخذ مي كند. قدرت تفکیک بهتر و تنوع باندهاي سنجنده ی  Aster، امکان بررسي دقیق تر رفتار طیفي کاني هاي شاخص زون هاي دگرسان شده را میسر ساخته است.

در جدول زیر مشخصات باندهای سنجنده ی استر نشان داده شده است:

هماتیت و گوتیت مهم ترین کانی های آهن هستند که آهن در این دو کانی به صورت +Fe3 حضور دارد که در طول موج هاي کمتر از 0/5 میکرومتر داراي بیشترین جذب و در طول موجهاي 1/3 و 2/2 میکرومتر (گوتیت) و 2/7( هماتیت) داراي بیشترین بازتاب است . +Fe3 در باندهای 4و7 سنجنده ی استر بیشترین بازتاب را دارد.

بنابراین با استفاده از ویژگی های طیفی آهن در باندهای مختلف می توان از تکنیک هایی مانند ترکیب رنگی کاذب یا نسبت باندی برای بارزسازی کانی زایی آهن استفاده کرد.

در این ویدئو، نحوه ی شناسایی و بارزسازی کانی زایی آهن با استفاده از تکنیک های ترکیب رنگی کاذب، نسبت باندی و ترکیب نسبت هاب باندی مناسب برای این پدیده، با تصاویر سنجنده ی استر در نرم افزار انوی آموزش داده می شود.

نظر شما برای “فیلم آموزش شناسایی کانی زایی آهن با استفاده از تصاویر ماهواره ای سنجنده ی Aster در نرم افزار ENVI”

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.