آنالیز داده های اکتشافی

پاورپوینت “به نقشه درآوردن آنومالی های ژئوشیمیایی در gis”

برچسب ها:
نقد و بررسی: 0 کاربر
کد محصول:

35,000 تومان

پاورپوینت “به نقشه درآوردن آنومالی های ژئوشیمیایی در gis”

فایل پاورپوینت ” به نقشه درآوردن آنومالی های ژئوشیمیایی در gis”، که پیرامون تجزیه و تحلیل داده های ژئوشیمی اکتشافی با استفاده از روشهای تحلیل اکتشافی داده ها (EDA) و هندسه فرکتال تهیه شده است، در برگیرنده ی سه بحث مهم و کلیدی: 1- آنالیز داده های اکتشافی، 2- کاربرد روش فرکتالی عیار- مساحت و 3- تجزیه و تحلیل آنومالی های رسوبات آبراهه ای حوضه های آبریز” است که مطالب زیر را شامل می شود:

 • تجزیه و تحلیل اکتشافی آنومالی های ژئوشیمیای
 • کاربرد GIS در آنالیز داده های اکتشافی
 • تجزیه و تحلیل  آنومالی ها و مقادیر آستانه ای تک عنصری
 • تجزیه و تحلیل جوامع چندعنصری
 • آنالیز فرکتال آنومالی های ژئوشیمیایی
 • کاربردهای GIS در روش فرکتالی عیار- مساحت
 • ترکیب نسبت های چندعنصری
 • آنالیز آنومالی های رسوبات آبراهه ای حوضه ی آبریز
 • تصحیح رقیق شدگی باقیمانده های تک عنصری
 • کاربرد GIS در آنالیز حوضه های آبریز
 • استخراج و استاندارسازی باقیمانده های تک عنصری
 • مدل سازی آنومالی های چند عنصری از طریق آنالیز مولفه های اصلی
 • نمایش آنومالی های چندعنصری با تراکم گسل/ شکستگی

نظر شما برای “پاورپوینت “به نقشه درآوردن آنومالی های ژئوشیمیایی در gis””

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.